Utdanne

Styrke undervisnings- og utdanningstilbud innen oral helse

Å etablere undervisnings- og utdanningstilbud for å styrke det regionale fag- og forskningsmiljøet innen oral helse. Tverrfaglighet og integrering av oral helse i annen helsefaglig utdanning, i pasientbehandling, i helse- og omsorgstjenester og i forskning er høyt prioritert.

Samfunnsnytte

Muligheter for odontologisk spesialisering og forskning i regionen gir bedre spesialistdekning og flere med vitenskapelig kompetanse. Dette vil gi et regionalt fortrinn ved konkurranseutsatt forskningsfinansiering.

Integrasjon av oral helse i utdannelsen og utøvelsen av øvrige helsefag vil sikre et helhetlig helsetilbud til det beste for befolkningen.

Om utdanne

Midt-Norge har per i dag dårlig dekning av tannlegespesialister og forskningsmiljøet innen oral helse er lite og sårbart. Det er ikke odontologisk lærested i landsdelen og derav heller ikke noe etablert akademisk miljø innen odontologi. Odontologiske universitetsmiljøer trekker til seg både spesialister og forskere. Oral helse KAG vil tilby deler av spesialistutdanning for tannleger i regionen og vil være et attraktivt fagmiljø som vil være stabiliserende for fagfeltet i Midt-Norge.

Tverrfaglighet i utdanning og yrkesutøvelse er helt avgjørende for en helhetlig tilnærming til helse og sykdom. Økt integrering av oral helse i andre helsefagutdanninger er et viktig og overordnet mål; munnen er en del av kroppen.

Kontaktpersoner

Lars Martin Berg

Tannlege (multidisiplinær odontologi)
TkMidt og Den offentlige tannhelsetjenesten Trøndelag fylkeskommune
E-post

Hedda Høvik

Forsker
TkMidt
E-post

Nyheter