Utdanne

Lars Martin Berg

Tannlege (multidisiplinær odontologi)
TkMidt og Den offentlige tannhelsetjenesten Trøndelag fylkeskommune
E-post

Hedda Høvik

Forsker
TkMidt
E-post

Utdanne

Ingrid Løvold Mostad

Klinisk ernæringsfysiolog og forsker
St.Olavs hospital
E-post

Astrid Jullumstrø Feuerherm

Forskningsleder
TkMidt
E-post

Promotere

Yi-Qian Sun

Forsker
TkMidt og IKOM NTNU
E-post

Innovere

Nils Petter Fossland

Avdelingssjef
Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi ved St. Olavs hospital
E-post

Wenche Moe Thorstensen

Overlege øre-nese-hals og førsteamanuensis
Avdeling for øre-nese-hals ved St. Olavs hospital og INB NTNU
E-post

Astrid Kamilla Stunes

Forsker
TkMidt og NTNU
E-post

Randi Krog Eftedal

Postdoc
TkMidt
E-post

Torill Naavik

Kontorsjef
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap NTNU
E-post

Jorunn Helbostad

Instituttleder
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap NTNU
E-post

Marit Fagerli

Klinikksjef
Klinikk for øre-nese-hals, kjevekirurgi og øyesykdommer, St. Olavs hospital
E-post

Line Cathrine Nymoen

Forskningskoordinator
TkMidt
E-post

Elisabeth Sæther

Overtannlege
Den offentlige tannhelsetjenesten Trøndelag fylkeskommune
E-post

Göran Dahllöf

Professor
TkMidt og Karolinska Institutet
E-post

Jan Gunnar Skogås

Avdelingssjef
Fremtidens operasjonsrom (FOR) ved St. Olavs hospital
E-post

Cecilie Bjørkamo Vist

Tannlege
Den offentlige tannhelsetjenesten Trøndelag fylkeskommune
E-post

Jan-Magne Gjerde

Forskningskoordinator
Fremtidens operasjonsrom (FOR) ved St. Olavs hospital
E-post

Ståle Nordgård

Avdelingssjef og professor
Avdeling for øre-nese-hals ved St. Olavs hospital og INB NTNU
E-post

Mads Moxness

Legespesialist (ØNH) og postdoc
Aleris Helse og INB NTNU
E-post

Jostein Halgunset

Rådgiver, overlege (patologi) og professor
Biobank1, St. Olavs hospital og IKOM NTNU
E-post

Øyvind Løveseter Mikkelsen

Avdelingssjef
Biobank1, St. Olavs hospital
E-post

Håvard Skjellegrind

Legespesialist (allmennmedisin) og førsteamanuensis
Fastlege Steinkjer kommune og ISM NTNU
E-post

Rannveig Sakshaug Eldholm

Overlege (geriatri) og førsteamanuensis
Avdeling for geriatri ved St.Olavs hospital og INB NTNU
E-post

Marit Kolberg

Forsker
TkMidt
E-post

Yi-Qian Sun

Forsker
TkMidt og IKOM NTNU
E-post

Vegard Bugten

Overlege (ØNH) og førsteamanuensis
Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi ved St. Olavs hospital
E-post

Olafur Thorarensen

Tannlege
Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi ved St. Olavs hospital
E-post

Ingrid Løvold Mostad

Klinisk ernæringsfysiolog og forsker
St.Olavs hospital
E-post

Bjørnar Hafell

Fylkestannlege
Den offentlige tannhelsetjenesten Trøndelag fylkeskommune
E-post

Thomas Klimowicz

Tannlegespesialist (oral kirurgi og oral medisin) og phd-kandidat
Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi ved St. Olavs hospital og TkMidt
E-post

Lena Myran

Psykologspesialist (klinisk voksenpsykologi) og phd-kandidat
TkMidt
E-post

Magnus Strømmen

Forsker
TkMidt og Senter for fedmeforskning ved St. Olavs hospital
E-post

Nils Petter Fossland

Avdelingssjef
Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi ved St. Olavs hospital
E-post

Abhijit Sen

Forsker
TkMidt og ISM NTNU
E-post

Wenche Moe Thorstensen

Overlege øre-nese-hals og førsteamanuensis
Avdeling for øre-nese-hals ved St. Olavs hospital og INB NTNU
E-post

Patrik Cetrelli

Administrerende direktør
TkMidt
E-post

Astrid Jullumstrø Feuerherm

Forskningsleder
TkMidt
E-post

Hedda Høvik

Forsker
TkMidt
E-post

Lars Martin Berg

Tannlege (multidisiplinær odontologi)
TkMidt og Den offentlige tannhelsetjenesten Trøndelag fylkeskommune
E-post

Kontakt

Søk etter medlem

Astrid Kamilla Stunes

Forsker
TkMidt og NTNU
E-post

Randi Krog Eftedal

Postdoc
TkMidt
E-post

Torill Naavik

Kontorsjef
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap NTNU
E-post

Jorunn Helbostad

Instituttleder
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap NTNU
E-post

Marit Fagerli

Klinikksjef
Klinikk for øre-nese-hals, kjevekirurgi og øyesykdommer, St. Olavs hospital
E-post

Line Cathrine Nymoen

Forskningskoordinator
TkMidt
E-post

Elisabeth Sæther

Overtannlege
Den offentlige tannhelsetjenesten Trøndelag fylkeskommune
E-post

Göran Dahllöf

Professor
TkMidt og Karolinska Institutet
E-post

Jan Gunnar Skogås

Avdelingssjef
Fremtidens operasjonsrom (FOR) ved St. Olavs hospital
E-post

Cecilie Bjørkamo Vist

Tannlege
Den offentlige tannhelsetjenesten Trøndelag fylkeskommune
E-post

Jan-Magne Gjerde

Forskningskoordinator
Fremtidens operasjonsrom (FOR) ved St. Olavs hospital
E-post

Ståle Nordgård

Avdelingssjef og professor
Avdeling for øre-nese-hals ved St. Olavs hospital og INB NTNU
E-post

Mads Moxness

Legespesialist (ØNH) og postdoc
Aleris Helse og INB NTNU
E-post

Jostein Halgunset

Rådgiver, overlege (patologi) og professor
Biobank1, St. Olavs hospital og IKOM NTNU
E-post

Øyvind Løveseter Mikkelsen

Avdelingssjef
Biobank1, St. Olavs hospital
E-post

Håvard Skjellegrind

Legespesialist (allmennmedisin) og førsteamanuensis
Fastlege Steinkjer kommune og ISM NTNU
E-post

Rannveig Sakshaug Eldholm

Overlege (geriatri) og førsteamanuensis
Avdeling for geriatri ved St.Olavs hospital og INB NTNU
E-post

Marit Kolberg

Forsker
TkMidt
E-post

Yi-Qian Sun

Forsker
TkMidt og IKOM NTNU
E-post

Vegard Bugten

Overlege (ØNH) og førsteamanuensis
Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi ved St. Olavs hospital
E-post

Olafur Thorarensen

Tannlege
Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi ved St. Olavs hospital
E-post

Ingrid Løvold Mostad

Klinisk ernæringsfysiolog og forsker
St.Olavs hospital
E-post

Bjørnar Hafell

Fylkestannlege
Den offentlige tannhelsetjenesten Trøndelag fylkeskommune
E-post

Thomas Klimowicz

Tannlegespesialist (oral kirurgi og oral medisin) og phd-kandidat
Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi ved St. Olavs hospital og TkMidt
E-post

Lena Myran

Psykologspesialist (klinisk voksenpsykologi) og phd-kandidat
TkMidt
E-post

Magnus Strømmen

Forsker
TkMidt og Senter for fedmeforskning ved St. Olavs hospital
E-post

Nils Petter Fossland

Avdelingssjef
Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi ved St. Olavs hospital
E-post

Abhijit Sen

Forsker
TkMidt og ISM NTNU
E-post

Wenche Moe Thorstensen

Overlege øre-nese-hals og førsteamanuensis
Avdeling for øre-nese-hals ved St. Olavs hospital og INB NTNU
E-post

Patrik Cetrelli

Administrerende direktør
TkMidt
E-post

Astrid Jullumstrø Feuerherm

Forskningsleder
TkMidt
E-post

Hedda Høvik

Forsker
TkMidt
E-post

Lars Martin Berg

Tannlege (multidisiplinær odontologi)
TkMidt og Den offentlige tannhelsetjenesten Trøndelag fylkeskommune
E-post