Samarbeidsparter

Oral helse KAG er et likeverdig samarbeid med mål om å styrke forskning, fagutvikling og kompetanseheving innen oral helse i Midt-Norge

NTNU

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB)

St. Olavs hospital

Klinikk for øre-nese-hals, kjevekirurgi og øyesykdommer

Trøndelag fylkeskommune

Den offentlige tannhelsetjenesten

Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt)