Integrere

Integrere oral helse i øvrige helse- og sykdomsforhold

Oral helse skal vurderes på lik linje med andre helsedeterminanter i forebygging, utredning, behandling og oppfølging.

Integrere

Integrere oral helse i øvrige helse- og sykdomsforhold

Oral helse skal vurderes på lik linje med andre helsedeterminanter i forebygging, utredning, behandling og oppfølging.

Samfunnsnytte

Integrasjon av oral helse i forebygging, utredning og behandling vil bidra til en persontilpasset og helhetlig pasientoppfølging. En forutsetning for helhetlige pasientløp er bedret samhandling på tvers av tjenestedisipliner. Dette vil potensielt være ressursbesparende både med hensyn til pasientomsorg og helselogistikk.

Om integrere

Oral helse påvirker og blir påvirket av vår somatiske helse, psykiske helse og livssituasjon. Dårlig oral helse er assosiert med flere systemiske sykdommer som hjerte-/karsykdommer, diabetes og lungesykdommer, samt har betydning for ernæring. I tillegg er det flere sykdommer som påvirker oral helse enten grunnet sykdommens art eller som bivirkninger av behandling.

Mange av de som faller utenfor den offentlig eller private tannhelsetjenesten vil kunne nås gjennom kommunale helsetjenester eller spesialisthelsetjeneste, på sykehus, i institusjon eller i hjemmetjenesten. Det er et behov for at munn- og tannhelse integreres sterkere i øvrige helsetjenester.

Kontaktpersoner

Ingrid Løvold Mostad

Klinisk ernæringsfysiolog og forsker
St.Olavs hospital
E-post

Astrid Jullumstrø Feuerherm

Forskningsleder
TkMidt
E-post