Promotere

Fremme god oral helse i befolkningen

Oral helse KAG vil bidra til kunnskap om omfang, sammenhenger og mulige årsaker til at noen grupper i samfunnet ikke får dekket sitt behov for nødvendig tannhelsehjelp.

Promotere

Fremme god oral helse i befolkningen

Oral helse KAG vil bidra til kunnskap om omfang, sammenhenger og mulige årsaker til at noen grupper i samfunnet ikke får dekket sitt behov for nødvendig tannhelsehjelp.

Samfunnsnytte

Utfordringer med munn- og tannhelse er ofte kronisk og assosiert med sosioøkonomiske faktorer. Dårlig oral helse påvirker øvrig helse og er sterkt sosialt stigmatiserende.

Om promotere

Orale sykdommer (karies og periodontitt) er vanlig i befolkningen, og oral helse er et prioritert folkehelsetema verden over. Oral helse KAG vil bidra med kunnskap om hva som er viktig for å opprettholde, bedre og fremme oral helse.

Ved befolkningsstudier vil vi se på flere temaer inkludert; oral helse hos eldre, oral helse relatert til livshendelser og psykiskhelse, oral helse og snusbruk, og oral helse i sammenheng med øvrig helse (overvekt, metabolsk syndrom, cøliaki, diabetes og kognitiv funksjon).

Kontaktpersoner

Yi-Qian Sun

Forsker
TkMidt og IKOM NTNU
E-post