Promotere

Fremme god oral helse i befolkningen
Oral helse KAG vil bidra til kunnskap om omfang, sammenhenger og mulige årsaker til at noen grupper i samfunnet ikke får dekket sitt behov for nødvendig tannhelsehjelp.

Om promotere

Orale sykdommer (karies og periodontitt) er vanlig i befolkningen, og oral helse er et prioritert folkehelsetema verden over. Ved befolkningsstudier vil vi i Oral helse KAG se på flere temaer inkludert; oral helse hos eldre, oral helse relatert til livshendelser og psykiskhelse, oral helse og snusbruk, og oral helse i sammenheng med øvrig helse (overvekt, metabolsk syndrom, cøliaki, diabetes og kognitiv funksjon).

Samfunnsnytte

Utfordringer med munn- og tannhelse er ofte kronisk og assosiert med sosioøkonomiske faktorer. Dårlig oral helse påvirker øvrig helse og er sterkt sosialt stigmatiserende. Oral helse KAG vil bidra med kunnskap om hva som er viktig for å opprettholde, bedre og fremme oral helse.

Yi-Qian Sun
Forsker
Epost
Hedda Høvik
Forsker
Epost

For mer informasjon

Oral helse i et helhetlig helse- og sykdomsperspektiv