Promotere

SuHU – Sunt og usunt i HUNT

Hva spiser vi og hvordan påvirker kostholdet helsa vår og særlig munnhelsa?

Målet med prosjektet «Sunt ogusunt i HUNT» er å kartlegge og vurdere kostholdet blant deltakere i Helseundersøkelseni Trøndelag (HUNT). Kartleggingen av totalt inntak av energi, næringsstoffer ogmatvarer i befolkningen er basert på ett matfrekvensspørreskjema itilleggsprosjektet HUNT4 Kosthold. Dette skjemaet inneholder omtrent 280spørsmål om inntak av forskjellige matvarer som til sammen 5025 personer ialderen 19-69 år har besvart.

Resultatene skal vurderes motnasjonale kostråd og nordiske næringsstoffanbefalinger, og ses i sammenheng medikke-smittsomme sykdommer som kreft, hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2,og overvekt/fedme. De nevnte sykdommene er ledende årsaker tilsykdomsbelastning og død i den vestlige verden. Kosthold, fysisk aktivitet ogrøyking viser sterk sammenheng med utvikling og forebygging av mange av dissesykdommene.

I prosjektet «Suntog usunt i HUNT» ønsker vi også å se på kostholdets sammenheng med sykdomknyttet til tenner og munnen (karies og periodontitt). I og med at vi harkunnskapshull når det gjelder hvordan kostholdet påvirker munnhelsen vår,spesielt periodontitt, vil vi ha ekstra fokus på dette området.

Marit Kolberg
Forsker
Epost
Ingrid Løvold Mostad
Klinisk ernæringsfysiolog og forsker
Epost

For mer informasjon

Oral helse i et helhetlig helse- og sykdomsperspektiv