Promotere

Kartlegging av assosiasjoner mellom belastende barndomshendelser, oral helse og tannbehandlingsangst hos ungdom og voksne, HUNT4

En vond barndom varer livet ut og påvirker også munnhelsen.

Oral helse er en nøkkelindikator for generell helse, velvære og livskvalitet (WHO 2018). Generelt er tannhelsen god i den norske befolkningen, likevel er det grupper som faller utenfor og som ikke får eller søker nødvendig tannhelsehjelp. Personer med belastende barndomsopplevelser og personer med tannbehandlingsangst er blant disse.  

Målet med prosjektet er å fremme kunnskap av hvordan belastende barndomsopplevelser og tannbehandlingsangst har sammenheng med oral helse. Økt kunnskap om belastende barndomsopplevelser og tannbehandlingsangst som mulige risikofaktorer for nedsatt oral helse, kan gjøre det lettere for tannhelsepersonell å gjenkjenne sårbare pasienter og å tilpasse behandlingstilbudet deretter. Innsikt på dette feltet er et viktig grunnlag for helseplanlegging, kompetanseheving og etablering av målrettede tiltak.  

Studien er basert på materiale fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT4, Ung HUNT4 og HUNT4 Tannhelse), samt opplysninger fra tannhelsejournal i Den offentlige tannhelsetjenesten i Trøndelag fylkeskommune. Styrken i denne studien er tilgang til kliniske målinger for tannhelse og data fra et stort utvalg.

Lena Myran
Psykologspesialist (klinisk voksenpsykologi) og phd-kandidat
Epost

For mer informasjon

Oral helse i et helhetlig helse- og sykdomsperspektiv