Integrere

Tannbehandling i narkose i Trøndelag

Er tannbehandling i narkose tilgjengelig for de som har behov for det?

Tannbehandling i narkose er et alternativ for å komme i mål med nødvendig tannbehandling der tannbehandling under våken sedasjon på tannklinikken ikke lykkes, eller av ulike årsaker ikke er en reel mulighet. Tilbudet er fortrinnsvis forbeholdt pasienter med utfordringer knyttet til mestringsevne og som har et stort eller komplisert behandlingsbehov.  

Årlig gjennomføres det i den offentlige tannhelsetjenesten på landsbasis i overkant av 4000 tannbehandlinger i narkose.  

Det er grunn til å tro at behovet for tannbehandling i narkose er større enn tilbudet. For om lag halvparten av pasientene er ventetiden på over tre måneder.  Videre mangler vi oversikt over kriterier for henvisning til narkose og over omfanget av gjentatt tannbehandling i narkose for samme pasient.

Målet med dette prosjektet er å kartlegge tannbehandling i narkose i den offentlige tannhelsetjenesten i Trøndelag. Vi ønsker mer kunnskap om praksis for bruk og tilgjengeligheten av dette tilbudet. Vi vil kartlegge hvilke pasientgrupper som behandles i narkose, henvisningsårsaker og -praksis, type behandling som utføres i narkose og utvikling i bruk av tannbehandling i narkose de siste ti årene (2010-2020).  

Kunnskap om praksis for tannbehandling i narkose er viktig for videre vurderinger og eventuelle tilpasninger av tilbudet.

Cecilie Bjørkamo Vist
Tannlege
Epost

For mer informasjon

Oral helse i et helhetlig helse- og sykdomsperspektiv