Integrere

BAR-ORAL

Økt fokus på munnhelse ved fedmekirurgi

Fedme er en kronisk, progressiv sykdom som påvirker alle organsystemer, inklusive munnhelsen. Erfaringsmessig har mange fedmepasienter dårlig munnhelse.  

Langtidseffektene av fedmekirurgi er ikke fullstendig kartlagt. Både kirurger og tannleger opplever at mange pasienter klager over vesentlig forverret munnhelse etter operasjonen. Omfanget av dette er ikke kjent, men flere fysiologiske effekter av operasjonene kan spille inn, slik som dårligere spyttsekresjon, redusert opptak av kalsium og behov for hyppigere måltider.  

BAR-ORAL er forankret i en stor pågående studie (BAR-MEDS) hvis primærformål er å kartlegge endringer i legemiddelopptak etter fedmekirurgi. BAR-MEDS har også et munnhelsefokus og samler kliniske munnhelsedata samt selvrapporterte data om opplevd munnhelse fra pasientene opp til tre år etter fedmekirurgi.

Vi opplever at det er behov for mer kunnskap om oral helse, både i pasientgruppen og for helsepersonell. Formålet med BAR-ORAL er å integrere munnhelse i et fedmekirurgisk behandlingsforløp og å utvikle opplæringsvideoer for pasienter og helsepersonell.

Magnus Strømmen
Forsker
Epost

For mer informasjon

Oral helse i et helhetlig helse- og sykdomsperspektiv