Integrere

MUMS

Underernæring og oral helse hos sykehuspasienter

I MUMS (munn, underernæring, mat og spytt) studien har vi kartlagt ernæringsmessig risiko og munnhelse blant voksne inneliggende pasienter ved St. Olavs hospital. Ernæringsmessig risiko og munnhelse ble kartlagt ved hjelp av klinisk undersøkelse og spørreskjema. Totalt ble 118 pasienter fra 18 sengeposter (15 somatiske, 3 psykiatriske) inkludert.

Resultatene er presentert i en masteroppgave og blir nå tilrettelagt for en publikasjon. Vi ser at det er et stort omfang av underernæring og problemer med munnhule og spyttsekresjon.  

Ingrid Løvold Mostad
Klinisk ernæringsfysiolog og forsker
Epost

For mer informasjon

Oral helse i et helhetlig helse- og sykdomsperspektiv