Tusen takk for KAG-samling!

Torsdag 17. november ble den årlige Oral helse KAG-samlingen arrangert med god deltagelse.

Heder og ære kan komme godt med i en ellers hektisk arbeidshverdag. Vi er ikke bortskjemte med at noen setter pris på og legger merke til jobben vi gjør. Nytt av året er KAG-stjernene, en oppmerksomhet som vi håper vil motivere i det videre arbeidet.

Begrunnelse for årets KAG-stjerner: Denne gruppa har jobbet med noe som har vært etterspurt lenge; kunnskap om oral helse til andre helsefaglige utdanninger. De har på kort tid fått napp hos nøkkelpersoner, laget undervisningsopplegg og gjennomført dette med gode tilbakemeldinger – og med ønsker om mer!

Med sin tverrfaglige tilnærming har dette teamet betydelig styrket oral helse undervisning i utdanningen av sykepleiere og vernepleiere i Trondheim. Dette gir nye sykepleiere og vernepleiere et fokus på tannhelse og et innblikk i at god tannhelse er viktig. Disse pleierne har omsorgen for pasienter som ofte har et stort behandlingsbehov. På sikt kan dette medføre en bedre tannhelse for disse pasientene, med mindre smerter og mindre infeksjoner og dermed bedre helse. 

Undervisningen i Trondheim blir nå samkjørt med utdanningene i Gjøvik og Ålesund. Det er også kontakt med Nord Universitet og medisinutdanningen ved NTNU for undervisning i oral helse.

Vel fortjent går årets KAG-stjerner til Lars Martin Berg, Heidi Sivertsen, Elin Korsmo, Janita Kirkefjord, Cecilie Robertsen, Andrea Aspås, Line Cathrine Nymoen, Katrine Døsvik og Runa Das.

Hurra og gratulerer!!!

Tusen takk for gode, interessante og engasjerende presentasjoner.

Magnus Strømmen informerte om en kommende prosjektsatsing med tittel: Oral helse i spesialisthelsetjenestens blindsone - Odontologiske perspektiver på fedme og fedmekirurgi 

Med presentasjonen, «Brukeretterlevelse - Hvorfor gjør ikke pasienten som vi sier?» ga Lars Martin Berg oss en grundig innføring i mulige årsaker til at pasienter kan ha vansker med å følge anbefalingene våre, og i hva som kan bidra til bedre etterlevelse.

Siri Christine Rødseth har sett på tannhelsedata helt fra 1973 og fram til i dag. Med sitt samfunnsorienterte perspektiv presenterte hun tannhelse trender i Trøndelag. Hun har også brukt nye data fra tannhelseundersøkelsen i HUNT4 for kartlegging av tannhelsestatus i den voksne befolkningen per i dag.

Ingrid Berg Johnsen og Randi har fokus på hvordan vi best kan hjelpe barn som er redde for å gå til tannlegen. De presenterte innovasjonsprosjektet «T-TBIT: Tjenesteinnovasjon for trygge barn i tannbehandling». I T-TBIT har de utviklet flere animasjonsvideoer.

Kent Are Jamtøy presenterte resultater fra en klinisk studie der de har testet ut botox i behandling av ­atypiske ansiktssmerter. Dette er pasienter som har vært innom ulike deler av helsevesenet uten at de har blitt bedre.

Ida Haukåen Stødle presenterte sin studie fra HUNT4 tannhelse om periodontitt og risiko for systemisk sykdom.

«Når dårlig tannhelse styrer livet, å ta tilbake munn og mæle» var en samtale mellom Lena Myra og pasient Petter om hvilken betydning TOO-tilbudet har hatt for Petter både personlig og i sosial/arbeidsrelatert sammenheng.  

Håper alle fikk godt med faglig påfyll og kanskje også noen nye bekjentskaper!

Tusen takk for en fin dag :)