Oral helse KAG - Samling 2. juni

Formålet med Oral helse KAG

Oral helse KAG skal være en plattform for et felles fag- og forskningsmiljø innen oral helse i regionen​.

  • Vi er et flerfagligklinisk akademisk nettverk
  • Vi har samarbeidsom «default»
  • Vi arbeider for økt tverrfaglighet og mer klinisk forskning
  • Vi ønsker å være et ​attraktivt og robust miljø for forskning og utvikling innen oralhelse

Den offentlige tannhelsetjenesten i Trøndelag

Mot slutten av året 2020 ble Den offentlige tannhelsetjenesten i Trøndelag likeverdig part i Oral helse KAG. Fylkestannlege Bjørnar Hafell informerte oss om tjenesten.

Søknad om KAG-midler

Oral helse KAG søker om midler til etablering og drift av KAG som er lyst ut ved INB NTNU. Søknaden må svare ut overordnet målsetning og hvilke problemer KAG’en skal løse. Bærekraft skal også adresseres og vi ønsker innspill fra satsingsområdene på dette.​

Offisiellåpning av Oral helse KAG torsdag 21. oktober 2021, HOLD AV DAGEN!

Det blir heldagsåpningsarrangement med festmiddag. Vi planlegger med presentasjon fra hvert satsingsområde og ønsker innspill fra dere til:

  • Forelesere og «key note»
  • Underholdning

Innvilgede søknader til oral helse forskningsprosjekter

Det siste året er det flere forskningsprosjekter med oral helse som tema som har fått innvilgetsøknad om ekstern finansiering. Til sammen er det innvilget 30 mill. kroner til prosjekter i vår region. Felles for prosjektene er at de alle har medlemmer fra Oral helse KAG! Det er laget en kort tekst om Oral helse KAG som kan brukes i søknader.

Tusen takk for interessante og underholdende prosjekt-presentasjoner!