Åpning av Oral helse KAG!

Tusen takk for en fin feiring i anledning åpningen av Oral helse KAG på Dokkhuset!  

Det var FANTASTISK å endelig kunne møtes til faglig fordypning innen oral helse. I alt deltok over 70 personer denne dagen.

Koordineringsgruppen for Oral helse KAG startet med presentasjonen «Hvorfor Oral helse KAG, hvem er vi og hva vil vi?». Oral helse KAG er en samarbeidsstruktur med tett integrering mellom utdanning, forskning, innovasjon og klinisk praksis. Det betyr at det skal være kort vei fra pasientene våre i klinikkene - til forskning, utdanning og innovasjon, og motsatt - vi skal raskt kunne omsette ny kunnskap inn i klinisk praksis. Til det trenger vi en god og tett samarbeidsstruktur.

Siv Svardal fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) kom fra Oslo til åpningen av Oral helse KAG. Siv Svardal presenterte HODs forsknings- og innovasjonsstrategi for tannhelsefeltet og snakket om «Framtidsperspektiver for oral helse forskning og innovasjon». Siv kom med gode innspill til hvordan vi kan jobbe videre.

Lars Martin Berg (TkMidt og DOT i Trøndelag) og Heidi Sivertsen (ISM, NTNU) presenterte «Undervisning i oral helse for andre helsefaglige utdanninger». 260 engasjerte sykepleierstudenter ved NTNU Trondheim har fått undervisning innen oral helse. Dette er undervisning som vi også håper å få implementert i andre helsefaglige utdanninger.  

Ståle Nordgård (St. Olavs hospital og INB, NTNU) snakket om «VirtuOSA – Virtuellkirurgi i behandling av obstruktiv søvnapnoe». Ved hjelp av matematiske modelleringer håper man å forstå hvilke kirurgiske inngrep som kan hjelpe ved obstruktiv søvnapnoe.

HUNT 70+ ble presentert av Håvard Skjellegrind (ISM, NTNU). Han ga oss oversikt over hvilke muligheter for forskning som ligger i dette unike materialet.  

Nils Petter Fossland (St. Olavs hospital) snakket om «Spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin med 3. og 4 året i Trondheim». Midt-Norge har en kandidat under spesialisering som vil ta 3. og 4. året ved TkMidt og St. Olavs hospital.

Tenner, skam og angst, fra munnhulens mørke til folkeopplysning ble presentert av Lena Myran fra TkMidt der hun viste filmer og fortalte om tilbudet til pasienter med tannbehandlingsangst.

Ingrid Løvold Mostad (St. Olavs hospital) og Astrid J. Feuerherm (TkMidt) presenterte resultater fra en studie om Munnhelse og underernæring som er gjennomført ved ulike avdelinger på St. Olavs hospital.   

Jorunn Helbostad fra INB ved NTNU snakket om «Bærekraft i forskning og utdanning». Med hennes foredrag ble temaet bærekraft og hvordan vi kan tenke bærekraft i forskning, utdanning og innovasjon klarere for oss. Dette er et område som vi vil arbeide mer med i Oral helse KAG og implementere inn i satsingsområdene våre.

Eva Holm Foosnæs og Lars Eggen avrundet dagen med en forrykende konsert der de fremførte et lite utvalg operaperler blant annet klassikeren “Nessun Dorma” til publikums store begeistring!

Kvelden ble avsluttet med middag på Dokkhuset. 😊

Tusen takk for godt faglig og sosialt bidrag til en fin og verdig feiring av KAGen vår!