Årets KAG-samling 2024

Den årlige Oral helse KAG samlingen ble arrangert torsdag 18. januar på Dokkhuset. Vi var godt over 70 deltakere og alle fire samarbeidsparter var godt representert. Det var hyggelig stemning i salen og under lunsjen, og vi hadde flotte presentasjoner fra mange fagmiljø.

Vi presenterer her noen høydepunkter foreviget ved vår KAG-fotograf Lars Martin Berg.

Janne Lange (St.Olavs hospital) gav oss et godt innblikk i hvordan tannteamet ved St.Olavs hospital jobber og hvilke pasienter og problemstillinger som behandles der.  

Pedodontistene Maaike Scherjon (Den offentlige tannhelsetjenesten i Trøndelag), Runa Das og Julie Toft (TkMidt) løftet frem viktigheten av god samhandling med de øvrige helsetjenestene i skjæringsfeltet mellom odontologi og systemsykdommer hos barn.

Yi-Qian Sun (TkMidt, NTNU/IKOM) og Hedda Høvik (TkMidt) fortalte om hvordan internasjonalt samarbeid i GLIDE2 Oral Health Genomics Consortium legger til rette for at store datasett kan brukes for å identifisere gener som har betydning for oral helse.

Anne Sliper Midling fra Kommunikasjonsavdelingen ved NTNU/Gemini holdt et innlegg om hvordan man kan jobbe med media slik at oral helse kan få mer omtale.

Sandra Cetrelli (NTNU/INB), Margaret Ottesen (NTNU/KULT) og Tom Hermann (NTNU/IDI) er våre tre phd-kandidater i DigiFrailCare - et multidisiplinært prosjekt om skrøpelighet hos eldre og digitalisering. Sandra bruker data fra HUNT4 Oral helse og skal se på sammenhengen mellom oral helse og ernæring hos eldre. Tom skal utvikle en metode som ved bruk av ulike helsedata og kunstig intelligens kan avdekke tidlige tegn på skrøpelighet hos eldre og hvor dette kan brukes som beslutningsstøtte i klinisk praksis. Margaret skal utføre intervju og observasjonsstudier av både ansatte i hjemmetjenesten og andre aktører i helsevesenet som samarbeider med hjemmetjenesten for å utforske brukerperspektivet på digital teknologi hos ansatte i hjemmetjenesten.

Mads Moxness (Aleris og NTNU/INB) fortalte om hvordan man kan bruke simulering ved luftveiskirurgi for å finne de riktige kirurgiske angrepspunktene for best å lykkes med kirurgien.

Elin Korsmo (TkMidt) presenterte Kunnskapsreisen der fag møter praksis for å avdekke vold og overgrep i møte med barn og unge. Dette er knyttet opp mot filmen Alt det jeg er om Emilie og hennes fortelling.

Arefe Jasbi (NTNU/ID) i prosjektet #Care4YoungTeeth snakket om How facilitating hope through design intervention can improve adolescents' oral health.

Tusen takk for en kjempefin dag!

Vi gleder oss til KAG fagdag 2025, velkommen!