Oral helse og snusbruk

Hvordan påvirker snus munnhelsen din?

Det finnes få epidemiologiske studier på sår og skader (lesjoner) i munnslimhinne og tilsvarende få studier som belyser effekten av snusbruk på slimhinner. Dette på tross av at bruken av snus øker kraftig, særlig i den yngre delen av befolkningen.  

I HUNT4 Tannhelse er det systematisk innhentet opplysninger om slimhinnelesjoner og om kliniske funn ved snusbruk. I tillegg er det samlet inn spyttprøve for kartlegging av bakterier i munnen (oralt mikrobiom). Med grunnlag i disse dataene vil vi beskrive forekomsten av slimhinnelesjoner i den voksne befolkningen. Videre vil vi kartlegge kliniske funn og eventuelle endringer i oralt mikrobiom hos snusbrukere, for å vurdere hvilke effekter snusbruk har på oral helse. Dette vil gi viktig kunnskap i et folkehelseperspektiv, med hensyn til forebygging mot bruk av snus.

Thomas Klimowicz

Tannlegespesialist (oral kirurgi og oral medisin) og phd-kandidat
Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi ved St. Olavs hospital og TkMidt
E-post

Prosjektperiode

2020-2026

Partnere

TkMidt, St. Olavs hospital, NTNU, NIOM, FHI

Finansiering