HUNT4 Tannhelse med i GLIDE2

Genetiske varianter av betydning for utvikling av karies og periodontitt?

Bakgrunn

Genetiske risikofaktorer spiller viktige roller i etiologien til orale sykdommer. Å identifisere relevante genetiske varianter og forstå deres molekylære biologi kan gi bedre forebyggings- og behandlingsstrategier. Vår nåværende forståelse av oral helse genomikk antyder at tannkaries og periodontitt er polygeniske sykdommer, og svært store prøvestørrelser og informative fenotypiske definisjoner er nødvendig for å oppdage signaler og kartlegge assosiasjoner på tvers av det menneskelige genomet.

Formål

Vårt overordnede mål er å bli med i det internasjonalt konsortiet GLIDE2 med HUNT4 Tannhelse og utføre genomvide assosiasjonsstudier (GWAS) av karies og periodontitt. GLIDE2 er etablert for å undersøke interaksjoner mellom gener og livsstil for oral helse og inkluderer mer enn 20 studier fra flere land over hele verden.

Metoder

Vi vil bruke data fra HUNT4 Tannhelse for å definere orale fenotyper og utføre GWAS av karies og periodontitt. Oppsummeringsresultatene av GWAS i HUNT4 Tannhelse vil bli levert til konsortiet for metaanalyse.

Publikasjonen under er knyttet til prosjektet:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36000800/

Yi-Qian Sun

Forsker
TkMidt og IKOM NTNU
E-post

Hedda Høvik

Forsker
TkMidt
E-post

Prosjektperiode

2022-2024

Partnere

IKOM, NTNU K.G. Jebsen Center for Genetic Epidemiology, NTNU GLIDE2: The second wave of the Gene-Lifestyle Interactions and Dental Endpoints consortium

Finansiering