Munnhelse hos eldre i Trøndelag

Hvordan står det til med munnhelsa hos de eldre i Trøndelag?

Framtidig økning i andelen eldre og flere eldre med egne tenner vil kreve mer avansert og omfattende oppfølging og tannbehandling. For å kunne tilby en målrettet tjeneste både med hensyn til god forebygging og hensiktsmessig behandling må vi vite mer om oral helse hos eldre.  

I HUNT4 70+ er oral helse registrert hos friske eldre og hos eldre i hjemmepleie og i institusjon. Med grunnlag i disse dataene vil vi beskrive oral helse hos eldre inkludert kartlegge forekomst av munnhelserelaterte problemer samt relatere disse til kjønn, alder, bosted, boforhold og sosioøkonomisk faktorer med videre. Påfølgende studier vil utforske oral helse i sammenheng med ernæringsstatus, kognitiv- og fysisk funksjon.

Marit Kolberg

Forsker
TkMidt
E-post

Prosjektperiode

2020-2025

Partnere

TkMidt, NTNU, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, UiO, TkØ

Finansiering