Innovere

VirtuOSA

VirtuOSA - Virtuell kirurgi i behandling av obstruktiv søvnapne

Obstruktiv søvnapne (OSA), rammer opptil 20% prosent av befolkningen. Lidelsen er kjennetegnet ved kraftig snorking, hyppige pustestopp og gjentatte oppvåkninger. OSA medfører bl.a. redusert søvnkvalitet og oksygenopptak, og er en viktig årsak til redusert livskvalitet, hjerte/kar sykdommer, diabetes og økt dødelighet i dagens samfunn.

Det finnes en rekke ulike terapiformer for OSA, men det finnes ingen tilgjengelige metoder for å forutsi resultatet av dem.

Medisinsk avbildning av pasientens luftveier kan brukes til å bygge datamodeller for beregninger av hvordan luftstrøm og vev oppfører seg. Med virtuell kirurgi forstår vi f.eks. endringer i den pasientspesifikke datamodellen med påfølgende matematiske beregninger, for å finne ut hvordan inngrepet vil påvirke pasienten i virkeligheten. Valg av behandlingsform vil fremdeles avhenge av legens erfaring og tolkning av tilgjengelig pasientinformasjon.

Prosjektets visjon er å utvikle et kommersielt "designverktøy" som kan benyttes i planlegging av pasientbehandling.

Mads Moxness
Legespesialist (ØNH) og postdoc
Epost

For mer informasjon

Oral helse i et helhetlig helse- og sykdomsperspektiv