Innovere

T-TBIT: Tjenesteinnovasjon for trygge barn i tannbehandling

Hvordan kan vi best hjelpe barn som er redde for å gå til tannlegen?

Tannbehandlingsangst regnes å være den viktigste årsaken til at pasienter ikke møter til tannbehandling, og kan føre til alvorlige svekkelser i oral helse, redusert livskvalitet og i tillegg betydelige utgifter for Den offentlige tannhelsetjenesten. Opp mot 20 % av barn og ungdom har tannbehandlingsangst.  

Innovasjonsprosjektet vil utvikle en ny digital tjeneste for barn og ungdom med tannbehandlingsangst. Målgruppen for den nye tjenesten er barn og ungdom som er i risiko for eller som har utviklet tannbehandlingsangst, deres foresatte og deres tjenestetilbydere. Målet med den nye tjenesten er å tilby brukersentrerte, evidensbaserte metoder som underletter tannbehandling for barn og ungdom.

Randi Krog Eftedal
Postdoc
Epost

For mer informasjon

Oral helse i et helhetlig helse- og sykdomsperspektiv