Innovere

AI-Dentify

Kunstig intelligens kan være til hjelp for deg og tannlegen din!

Tannhelse er en viktig del av folkehelsen og de fleste av oss går regelmessig til tannlegen for kontroll. Hvert år tas det derfor et betydelig antall røntgenbilder som sammen med den kliniske undersøkelsen gir tannlegen et godt bilde av vår munnhelse og hvordan den utvikler seg. Vurderingen av røntgenbilder er imidlertid subjektiv, den er erfaringsbasert og ikke standardisert.

Kunstig intelligens (Artificial Intelligence, AI) er innovative systemer som i økende grad brukes som beslutningsstøtte innen kompliserte og uoversiktlige problemstillinger, og ved store mengder data. AI står sentralt innenfor presisjonsmedisin der behandling ut fra spesifikk informasjon om hver enkelt pasient foreligger. Et automatisert verktøy basert på kunstig intelligens vil kunne trekke ut veldig mye informasjon. Et slikt verktøy vil dermed kunne støtte tannlegens vurderinger og gjøre det lettere å detektere og gradere sykdomsutvikling i munnhulen på et tidlig tidspunkt, før symptomer er synlige for det blotte øye.

Abhijit Sen
Forsker
Epost

For mer informasjon

Oral helse i et helhetlig helse- og sykdomsperspektiv