T-TBIT: Tjenesteinnovasjon for trygge barn i tannbehandling

Hvordan kan vi best hjelpe barn som er redde for å gå til tannlegen?

Tannbehandlingsangst regnes å være den viktigste årsaken til at pasienter ikke møter til tannbehandling, og kan føre til alvorlige svekkelser i oral helse, redusert livskvalitet og i tillegg betydelige utgifter for Den offentlige tannhelsetjenesten. Opp mot 20 % av barn og ungdom har tannbehandlingsangst.  

Innovasjonsprosjektet vil utvikle en ny digital tjeneste for barn og ungdom med tannbehandlingsangst. Målgruppen for den nye tjenesten er barn og ungdom som er i risiko for eller som har utviklet tannbehandlingsangst, deres foresatte og deres tjenestetilbydere. Målet med den nye tjenesten er å tilby brukersentrerte, evidensbaserte metoder som underletter tannbehandling for barn og ungdom.

No items found.

Prosjektperiode

2019-2026

Partnere

TkMidt, Den offentlige tannhelsetjenesten Trøndelag Fylkeskommune, Karolinska Institutet, SINTEF Digital, NTNU, University of Sheffield, TkVest, Vestfold/Telemark Fylkeskommune

Finansiering

Norges forskningsråd

T-TBIT: Tjenesteinnovasjon for trygge barn i tannbehandling

Prosjektperiode

2019-2026

Tannbehandlingsangst regnes å være den viktigste årsaken til at pasienter ikke møter til tannbehandling, og kan føre til alvorlige svekkelser i oral helse, redusert livskvalitet og i tillegg betydelige utgifter for Den offentlige tannhelsetjenesten. Opp mot 20 % av barn og ungdom har tannbehandlingsangst.  

Innovasjonsprosjektet vil utvikle en ny digital tjeneste for barn og ungdom med tannbehandlingsangst. Målgruppen for den nye tjenesten er barn og ungdom som er i risiko for eller som har utviklet tannbehandlingsangst, deres foresatte og deres tjenestetilbydere. Målet med den nye tjenesten er å tilby brukersentrerte, evidensbaserte metoder som underletter tannbehandling for barn og ungdom.

No items found.

Prosjektpartnere

TkMidt, Den offentlige tannhelsetjenesten Trøndelag Fylkeskommune, Karolinska Institutet, SINTEF Digital, NTNU, University of Sheffield, TkVest, Vestfold/Telemark Fylkeskommune

Prosjektfinansiering

Norges forskningsråd