Utdanne

UiO-kandidat i oral kirurgi og oral medisin tar store deler av sin spesialistutdanning i Trondheim

Høsten 2020 begynte tannlege Trond Osen på et femårig desentralisert utdanningsløp for spesialisering i oral kirurgi og oral medisin.

Høsten 2020 begynte tannlege Trond Osen på et femårig desentralisert utdanningsløp for spesialisering i oral kirurgi og oral medisin. Trond er den første spesialistkandidaten som vil ta tredje og fjerde studieår i Trondheim. Universitetet i Oslo, St. Olavs hospital og TkMidt samarbeider om dette.

Trond er bosatt med familie i Trondheim og planlegger videre yrkeskarriere i denne regionen. Med dette som utgangspunkt har det vært hensiktsmessig å få på plass et samarbeid for at kandidaten skal kunne utføre deler av utdanningen sin i Trondheim. Tidlig introduksjon i det lokale fagmiljøet er positivt for alle parter!

I Trondheim vil kandidaten ha veiledet klinisk tjeneste ved Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi St. Olavs hospital og ved TkMidt. I tillegg vil medisinsk sideutdanning utføres ved St. Olavs hospital. Første, andre og femte studieår gjennomføres ved Det odontologiske fakultet, UiO som har det overordnede faglige ansvar for utdanningen.

Spesialisering innenfor odontologi tilbys i de tre utdanningsbyene Oslo, Bergen og Tromsø. Det overordnede målet med tilrettelegging for desentralisert spesialistutdanning er å øke andelen spesialisttannleger utenfor utdanningsbyene. Midt-Norge er en av regionene med lavest spesialistdekning.

Med samarbeidet om spesialistutdanning for Trond ønsker vi å bidra til å dekke behovet for spesialister innen oral kirurgi og oral medisin i pasientbehandling, undervisning og forskning i Trøndelag.  

Den offentlige tannhelsetjenesten i Trøndelag og TkMidt samarbeider om prekvalifisering og rekruttering av spesialistkandidater innen odontologi. Er du interessert i spesialisering?

Bjørnar Hafell
Fylkestannlege
Epost
Patrik Cetrelli
Administrerende direktør
Epost

For mer informasjon

Oral helse i et helhetlig helse- og sykdomsperspektiv