Utdanne

Samkjøring av kurstilbudet innen oral helse i Trøndelag

Oral helse KAG har innledet et samarbeid

Oral helse KAG har innledet et samarbeid med tannlege-, tannpleier- og tannhelsesekretærforeningene i Trøndelag om koordinering og tilrettelegging av kursvirksomhet innen oral helse.

Samarbeidspartene er etablerte arrangører av kurs, fortrinnsvis for tannhelsepersonell, men det har tidligere ikke vært noen strukturert samhandling om denne virksomheten. Målet er med samarbeidet er å unngå overlapp både i tema og tidspunkt for kurs, samt et potensiale for en bedre utnyttelse av ressursene; gode foredragsholdere og flere kursdeltagere.

Det er nedsatt en kursgruppe med representanter fra tannlege-, tannpleier- og tannhelsesekretærforeningene i Trøndelag, Den offentlige tannhelsetjenesten i Trøndelag Fylkeskommune, TkMidt og Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi ved St. Olavs hospital.  

Høsten 2020 utførte kursgruppen en kartlegging av tilbud og behov for kurs innen oral helse, ved spørreundersøkelse på nett til offentlig og privat tannhelsepersonell i Trøndelag. Kursgruppen jobber videre med koordinering og utvikling av kurstilbudet i regionen.

Patrik Cetrelli
Administrerende direktør
Epost

For mer informasjon

Oral helse i et helhetlig helse- og sykdomsperspektiv