Utdanne

Oral helse i andre helsefaglige utdanninger; munnen er en del av kroppen

God oral helse er av stor betydning for generelle helse og for livskvalitet.

God oral helse er av stor betydning for generelle helse og for livskvalitet. Konsekvenser av redusert oral helse inkluderer alvorlig sykdom, smerter og dårlig ernæring. Fra den andre siden, flere sykdommer påvirker oral helse enten i seg selv eller som bivirkninger av behandling. Tverrfaglighet, inkludert kunnskap om oral helse, er avgjørende for en helhetlig tilnærming i vurdering, behandling og oppfølging av pasienter.

Nedsatt evnen til egenomsorg grunnet sykdom eller andre livsutfordringer kan gjøre det vanskelig å ivareta egen oral helse. Dårlig oppfølging munnhelse av kan raskt gi orale sykdommer. Pasienter på sykehus og personer med hjemmetjeneste eller i institusjon er blant de som kan trenge hjelp med munnstell. Det er derfor viktig at helsepersonell; sykepleiere, helsefagarbeidere, kliniske ernæringsfysiologer og leger, har kunnskap om mulige komplikasjoner av dårlig munnhygiene og om hvordan de kan hjelpe til med å utføre munnstell.  

Oral helse KAG har som mål å kunne tilby undervisning innen oral helse til andre helsefagarbeidere og aktuelle helsefaglige utdanninger i regionen. Vi arbeider med å lage forelesninger og praktiske undervisningsopplegg.

Lars Martin Berg
Tannlege (multidisiplinær odontologi)
Epost

For mer informasjon

Oral helse i et helhetlig helse- og sykdomsperspektiv